درمان اسپاسم عضلات کمر و گردن

69

حرکات اصلاحی کششی برای درمان اسپاسم،خشکی و گرفتگی عضلات کمر و گردن

هدف اصلی از انجام تمرینات کششی این است که دامنه حرکات بدن را به آرامی افزایش دهد و در نهایت بیمار بتواند در طول روز فعالیت‌های خود را انجام دهد. هنگام انجام دادن این تمرینات کششی و ورزشی باید از انجام مواردی که باعث ایجاد درد می‌شود اجتناب کرد. درد نشان ‌دهنده وجود مشکل است، بنابراین باید هنگام انجام دادن تمرینات کششی از بروز درد اجتناب کرد زیرا احساس کردن درد در بدن بدین معنا