داروی جدید لاکوزاماید در درمان تشنج های مقاوم به درمان

لاکوزاماید

لاکوزاماید در درمان تشنج های مقاوم به درمان

لاکوزاماید
لاکوزاماید

داروی لاکوزاماید در ۲ سال با عناوین زیر FDA approval دریافت کرده است:

  • در سال ۲۰۰۹ به عنوان ادجوانت تراپی
  • در سال ۲۰۱۴ به عنوان مونوتراپی در صرع پارشیال

کاربامازپین معمولا به عنوان اولین انتخاب در بیمارانی که برای اولین بار تشخیص صرع را دریافت کرده اند استفاده می شود.

از این رو برای استفاده از داروهای نسل جدید تر در این موارد، مقایسه داروها با کاربامازپین صورت می گیرد.
بررسی اطلاعات مقالات پیوست به شرح زیر می باشد:

در این مطالعه به بررسی

اثر بخشی، ایمنی و تحمل پذیری لاکوزاماید به صورت مونوتراپی در بیمارانی که صرع آنها به تازگی تشخیص داده شده است در مقایسه با کاربامازپین (controlled-release) پرداخته شده است.

در بررسی دوره ۶ماهه بیماران مشخص شد که دو دارو از نظر اثر بخشی تفاوت معنا داری با یکدیگر ندارند. اما در گروه دریافت کننده لاکوزاماید به علت:

  • تداخلات کمتر این دارو با سایر داروها
  • عوارض جانبی کمتر

تحمل پذیری بیماران در گروه دریافت کننده لاکوزاماید نسبت به کاربامازپین بهتر می باشد.

در نهایت می توان لاکوزاماید را به عنوان درمان خط اول مونوتراپی در بیمارانی که به تازگی دچار صرع شده اند، مخصوصا بیماران مسن (به علت تداخلات دارویی کمتر) انتخاب نمود.

چرا که اثر بخشی مشابه با کاربامازپین داشته و عوارض جانبی کمتری نسبت به آن دارد.


در پی مطالعه قبلی در این مطالعه به بررسی

اثر بخشی، ایمنی لاکوزاماید به صورت مونوتراپی در بیمارانی که صرع آنها به تازگی تشخیص داده شده است در مقایسه با کاربامازپین (controlled-release) به صورت long-term پرداخته شده است.

در این مطالعه اثر بخشی و ایمنی دارو تا ۲سال مورد بررسی قرار گرفته است.

در نهایت بیمارانی که لاکوزاماید دریافت نموده اند، به علت عوارض جانبی کمتر، تحمل پذیری بهتری نسبت به کاربامازپین نشان داده اند.

در واقع اثر بخشی مناسب و ایمنی لاکوزاماید هنگامی که به عنوان خط اول به صورت مونوتراپی در بیماران تجویز می شود در این مطالعه مورد تایید قرار می گیرد.


از بیماری های همراه شایع در بیماران دچار صرع، اختلالاتی مانند افسردگی و اضطراب می باشد.

به علت اینکه این موارد از عوارض داروهای ضد صرع نیز می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این مطالعه

اثر بخشی و تحمل پذیری لاکوزاماید به صورت مونوتراپی در بیمارانی که صرع آنها به تازگی تشخیص داده شده است و دچار اختلالات روانی نیز می باشند در مقایسه با کاربامازپین (controlled-release) بررسی شده است.

تعداد بیمارانی که:

  • درمان را به پایان رسانده اند
  • دارو را به علت عوارض قطع نکرده اند

در گروه لاکوزاماید بیشتر است.

این مطالعه لاکوزاماید به صورت مونوتراپی را به عنوان درمان خط اول در این گروه از بیماران:

اثر بخش و قابل تحمل برای بیماران از لحاظ عوارض جانبی می داند.

و در نهایت در این متا آنالیز:

نتایج مطالعات فوق تایید و لاکوزاماید از لحاظ اثر بخشی مشابه کاربامازپین گزارش شده و از لحاظ عوارض جانبی کمتر از کاربامازپین بوده و برای بیماران قابل تحمل تر می باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

۲.۳ / ۵. ۴